Teraz oglądasz dokumentację Kubernetesa w wersji: v1.22

Kubernetes v1.22 - dokumentacja nie jest już aktualizowana. Wyświetlona jest wersja archiwalna. Po aktualną dokumentację zajrzyj na najnowszą wersję.

Ten rozdział poświęcony jest różnym metodom konfiguracji i uruchomienia Kubernetesa. Instalując Kubernetesa, przy wyborze platformy kieruj się: łatwością w utrzymaniu, spełnianymi wymogami bezpieczeństwa, poziomem sterowania, dostępnością zasobów oraz doświadczeniem wymaganym do zarządzania klastrem.

Możesz pobrać Kubernetesa, aby zainstalować klaster na lokalnym komputerze, w chmurze czy w prywatnym centrum obliczeniowym.

Jeśli nie chcesz zarządzać klastrem Kubernetesa samodzielnie, możesz wybrać serwis zarządzany przez zewnętrznego dostawcę, wybierając na przykład spośród certyfikowanych platform. Dostępne są także inne standardowe i specjalizowane rozwiązania dla różnych środowisk chmurowych bądź bazujące bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.

Środowisko do nauki

Do nauki Kubernetesa wykorzystaj narzędzia wspierane przez społeczność Kubernetesa lub inne narzędzia dostępne w ekosystemie, aby uruchomić klaster Kubernetesa na swoim komputerze lokalnym. Zapoznaj się z narzędziami instalacyjnymi.

Środowisko produkcyjne

Wybierając rozwiązanie dla środowiska produkcyjnego musisz zdecydować, którymi poziomami zarządzania klastrem (abstrakcjami) chcesz zajmować się sam, a które będą realizowane po stronie zewnętrznego operatora.

Do instalacji klastra Kubernetesa zarządzanego samodzielnie oficjalnym narzędziem jest kubeadm.

Co dalej?

Na stronie Partnerów Kubernetesa znajdziesz listę dostawców posiadających certyfikację Kubernetes.

Kubernetes zaprojektowano w ten sposób, że warstwa sterowania wymaga do działania systemu Linux. W ramach klastra aplikacje mogą być uruchamiane na systemie Linux i innych, w tym Windows.

Ostatnia modyfikacja August 12, 2021 at 9:51 AM PST : Synchronize Polish localization for ver 1.22, part 1 (49d64fc388)